Hỗ trợ xây dựng, phát triển và bảo hộ toàn diện thương hiệu 11 Tháng Ba 2020 4:52 CH

Hỗ trợ xây dựng, phát triển và bảo hộ toàn diện thương hiệu

Thương hiệu là gì? Thương hiệu là một tập hợp những cảm nhận của khách hàng về một công ty, một sản phẩm hay dịch vu với đầy đủ các khía cạnh: mô tả nhận diện (brand identities), giá trị (brand values), thuộc tính (brand attributes), cá tính (brand personality). thương hiệu ràng buộc với người tiêu dùng qua mối quan hệ thương hiệu-người tiêu dùng (brand-consumers relationship).
Hỗ trợ tư liệu sản xuất, thông tin thị trường 11 Tháng Ba 2020 4:38 CH

Hỗ trợ tư liệu sản xuất, thông tin thị trường

Tư liệu sản xuất là điều kiện vật chất cần thiết để tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp. Tư liệu sản xuất bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động.
Hỗ trợ chính sách về nguồn vốn 11 Tháng Ba 2020 4:26 CH

Hỗ trợ chính sách về nguồn vốn

Nhà nước và doanh nghiệp gắn kết với nhau bằng các văn bản pháp quy và các chính sách, nhà nước làm công tác quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các văn bản chính sách cụ thể từng giai đoạn, khuyến khích phát triển kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng.
Hỗ trợ khoa học công nghệ 11 Tháng Ba 2020 4:18 CH

Hỗ trợ khoa học công nghệ

Khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp: Khoa học và Công nghệ thông tin thúc đẩy sự đổi mới. Và đổi mới là con đường dẫn đến thành công kinh doanh. Sự đổi mới trong kinh doanh có tác động tương tự như nguồn năng lượng đối với cuộc cách mạng công nghiệp.
Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ doanh nghiệp 11 Tháng Ba 2020 4:01 CH

Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ doanh nghiệp

Trong thế giới ngày nay, không phủ nhận vai trò quan trọng và to lớn của quản trị và nghiệp vụ doanh nghiệp trong việc bảo đảm sự tồn tại và hoạt động bình thường của đời sống kinh tế xã hội. Đối với sự phát triển của từng đơn vị hay cộng đồng và cao hơn nữa của cả một quốc gia, quản trị càng có vai trò quan trọng. Sự nhận thức của tuyệt đại đa số trong dân cư về vai trò của quản trị cho đến nay
Giao thương - Xúc tiến thương mại 11 Tháng Ba 2020 3:53 CH

Giao thương - Xúc tiến thương mại

Thương mại là một ngành kinh tế độc lập mà hoạt động của nó là mua, bán hàng hóa và dịch vụ. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác (Theo Luật Thương mại Việt Nam). Trong đó bao gồm các hoạt động: mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; xúc tiến thương mại; các hoạt

Bài viết mới nhất

 • Viết bản Bavico cần tìm đại lý

  31/03/2020 3:53:54 CH
 • Tìm nhà phân phối trên toàn Quốc

  31/03/2020 3:23:54 CH
 • Tuyển nhà phân phối yến sào Hoàng Phi

  31/03/2020 2:51:38 CH
 • Tìm đại lý tấm ốp tường 3D công nghệ trang trí tường Châu Âu

  31/03/2020 2:31:09 CH
 • Tìm nhà phân phối thương hiệu dành cho mẹ bầu Xusurrus

  28/03/2020 3:48:53 CH
 • Tìm nhà phân phối, đại lý các sản phẩm chất giặt tẩy 100% tự nhiên

  28/03/2020 3:12:41 CH
 • Mời làm npp độc quyền cơm cháy chà bông lucky star

  28/03/2020 2:39:56 CH
 • Pharmatech tìm đại lý, nhà phân phối thực phẩm chức năng Na Uy

  28/03/2020 2:04:55 CH